วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน สวนใหญ่


 
 
มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน


ชื่อ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน    ชื่อรอง สวนใหญ่

ละติจูด 13.818828   ลองจิจูด 100.504974

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน สวนใหญ่ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน สวนใหญ่ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน สวนใหญ่ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน สวนใหญ่ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน สวนใหญ่

ประวัติความเป็นมา มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน

บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 9
หมู่บ้าน/ชุมชน สวนใหญ่ ซอย พิบูลสงคราม 1
ถนน พิบูลสงคราม 1 ตำบล สวนใหญ่
อำเภอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัด จ.นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสนั่น  มิสกิจ อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน

ทะเบียนเลขที่ 2 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ sosanpt เพิ่มข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2555, 13:12 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 110.164.49.254 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 110.168.80.23
สถิติการเข้าชม 1215 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน
เวลาละหมาด จ.นนทบุรี

เส้นทางไปยังมัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-