วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดฆอยเรียะห์ โตนปาหนัน


 
 
มัสยิดฆอยเรียะห์


ชื่อ มัสยิดฆอยเรียะห์    ชื่อรอง โตนปาหนัน

ละติจูด 6.856389   ลองจิจูด 100.150414

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดฆอยเรียะห์ โตนปาหนัน มัสยิดฆอยเรียะห์ โตนปาหนัน มัสยิดฆอยเรียะห์ โตนปาหนัน มัสยิดฆอยเรียะห์ โตนปาหนัน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดฆอยเรียะห์

  จดทะเบียนเลขที่ 80 เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2511

รายละเอียดอื่นๆ

  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
  • มีครูผู้สอนจำนวน 7 คน
  • มีนักเรียนจำนวน 147 คน
ที่อยู่ มัสยิดฆอยเรียะห์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 5
หมู่บ้าน/ชุมชน โตนปาหนัน ซอย -
ถนน - ตำบล ทุ่งนุ้ย
อำเภอ อ.ควนกาหลง จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91130 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดฆอยเรียะห์

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฆอยเรียะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดฆอยเรียะห์

ทะเบียนเลขที่ 80 วันจดทะเบียน 18 กรกฎาคม 2511
อายุมัสยิด 54 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 15 เมตร
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดฆอยเรียะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดฆอยเรียะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 10 เมษายน 2554, 01:15 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 58.181.166.120 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 872 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดฆอยเรียะห์
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดฆอยเรียะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดฆอยเรียะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-