วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์ คลองตรง


 
 
มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์


ชื่อ มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์    ชื่อรอง คลองตรง

ละติจูด 13.745894   ลองจิจูด 100.606552

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์ คลองตรง มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์ คลองตรง มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์ คลองตรง มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์ คลองตรง มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์ คลองตรง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์

บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน เยรูซาเล็ม ซอย พระราม 9 ซอย 32
ถนน พระราม 9 ซอย 32 ตำบล หัวหมาก
อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์

โทรศัพท์ 023146346    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอาลี  สุขถาวร อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์

ทะเบียนเลขที่ 68 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ rachain เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 มีนาคม 2555, 17:06 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 58.8.170.214 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.122.69.159
สถิติการเข้าชม 737 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-