วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ บ้านเกาะ


 
 
มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ


ชื่อ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ    ชื่อรอง บ้านเกาะ

ละติจูด 13.823568   ลองจิจูด 100.781357

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ บ้านเกาะ

ประวัติความเป็นมา มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ

 
มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ (บ้านเกาะ) เป็นมัสยิดที่มีความเป็นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2480 แต่เดิมสร้างเป็นสถานที่ไว้สอนศาสนาและเพื่อชาวบ้านได้ทำการละหมาด 5 เวลาตามบัญญัติแห่งพระผู้เป็นเจ้า ฮัจยีฮาซัน -ฮัจยะห์แมะบู  มะซอและห์ เป็นผู้ที่ริเริ่มให้เกิดสถานสอนศาสนาแห่งนี้ ร่วมกับผู้ใหญ่อีกหลายท่านอทิ ฮัจยีสมหวัง บัวเจริญ  แชร์สมั่น วิสุณี   แชร์ฟัก เด่นดี  ตวนฮัจยีมาน สุไลมาน จนได้มาเป็น มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์
มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ (บ้านเกาะ) ได้ทำการจดทะเบียนเป็นมัสยิด โดยได้เลขที่ 10 ของกรุงเทพมหานครฯ เมื่อปีพ.ศ.2492 และมีอิหม่ามมาทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้
ท่านที่ 1   พ.ศ.2492 -พ.ศ.2500   ตวนฮัจยีการีม สุวรรณมานี
ท่านที่ 2   พ.ศ.2500 -พ.ศ.2515   ฮัจยีริดวาน มะซอและห์
ท่านที่ 3   พ.ศ.2515 - พ.ศ.2530   ฮัจยีอับดุลเราะห์มาน บัวเจริญ
ท่านที่ 4   พ.ศ.2530 -พ.ศ.2550   ฮัจยีอุสมาน โซ๊ะลี
ท่านที่ 5   พ.ศ.2550 –ปัจจุบัน     ฮัจยีอารีย์ บัวเจริญ
โดยมีครูฮารูน อิสมาแอล เป็นคอเต็บ และ ฮัจยีหวังหมัด หวังเกษม เป็นบิหลั่น รวมกับคณะกรรมการมัสยิดอีก 12 ท่าน
ในปีพ.ศ.2543 ทางมัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ (บ้านเกาะ) ได้ทำการวางรากฐานมัสยิดหลังปัจจุบัน แทนมัสยิดอาคารไม้หลังเก่าที่ทรุดโทรมและคับแคบเนื่องจากมีผู้ศรัทธามาใช้อาคารมัสยิดฯในการประกอบศาสนกิจและกิจการทางศาสนาเป็นจำนวนมาก หลังจากวางรากฐานแล้วได้ดำเนิการก่อสร้างเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม้แล้วเสร็จอันเนื่องมาจากสัปปบุรุษชองมัสยิดมีฐานะค่อนข้างยากจน
หากผู้ศรัทธาท่านได้มีความประสงค์จะร่วมสมทบทุนก่อสร้างมัสยิดแห่งนีให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับพี่น้องมุสลบิมขอเชิญติดต่อได้ที มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ (บ้านเกาะ) 

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สุวินทวงศ์ 7
ถนน สุวินทวงศ์ ตำบล แสนแสบ
อำเภอ มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ

โทรศัพท์ 0897778843    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายนายอารีย์  บัวเจริญ อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ

ทะเบียนเลขที่ 10 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.248.26
สถิติการเข้าชม 567 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดเราะหฺมาตุ้ลอิสลามียะ
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-