วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอัลมูวาห์ฮิดีน โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน


 
 

ชื่อ มัสยิดอัลมูวาห์ฮิดีน    ชื่อรอง โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน

ละติจูด 8.450406   ลองจิจูด 99.918571

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอัลมูวาห์ฮิดีน โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอัลมูวาห์ฮิดีน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน เป็นสถาบันสอนศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 61 หมู่ที่ 4 ตำบล นาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ มัสยิดอัลมูวาห์ฮิดีน

บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน 4103 ตำบล นาเคียน
อำเภอ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด จ.นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80000 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลมูวาห์ฮิดีน

โทรศัพท์ 075344340    
อีเมล - เว็บไซต์ www.almuwahideenschool.blogspot.com
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัลมูวาห์ฮิดีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอัลมูวาห์ฮิดีน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอัลมูวาห์ฮิดีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอัลมูวาห์ฮิดีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ kn5111425009 เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 มกราคม 2555, 17:01 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.29.33.202 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.122.64.144
สถิติการเข้าชม 963 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอัลมูวาห์ฮิดีน
เวลาละหมาด จ.นครศรีธรรมราช

เส้นทางไปยังมัสยิดอัลมูวาห์ฮิดีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอัลมูวาห์ฮิดีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-