วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้


 
 
มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม


ชื่อ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม    ชื่อรอง ดอกไม้

ละติจูด 13.700884   ลองจิจูด 100.685951

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้

ประวัติความเป็นมา มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม

บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 3
หมู่บ้าน/ชุมชน ดอกไม้ ซอย -
ถนน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ตำบล ดอกไม้
อำเภอ ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม

โทรศัพท์ 023828950    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมจิตร  บาเพ็ญกลึง อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 133 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2555, 15:34 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.186.216 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 722 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-