วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุสลาม บางดุก


 
 
มัสยิดดารุสลาม


ชื่อ มัสยิดดารุสลาม    ชื่อรอง บางดุก

ละติจูด 8.135622   ลองจิจูด 98.341743

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุสลาม บางดุก มัสยิดดารุสลาม บางดุก มัสยิดดารุสลาม บางดุก มัสยิดดารุสลาม บางดุก มัสยิดดารุสลาม บางดุก มัสยิดดารุสลาม บางดุก

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุสลาม

  จดทะเบียนเลขที่ 5 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดดารุสลาม
ที่อยู่ มัสยิดดารุสลาม

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1
หมู่บ้าน/ชุมชน บางดุก ซอย บ้านบางคุก
ถนน เทพกษัตรี ตำบล ไม้ขาว
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุสลาม

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุสลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุสลาม

ทะเบียนเลขที่ 42 วันจดทะเบียน 19 สิงหาคม 2542
อายุมัสยิด 23 ปี จำนวนชั้น 2 ชั้น
ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 15 เมตร
จำนวนความจุ 600 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 2 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุสลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุสลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554, 10:22 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 1535 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุสลาม
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุสลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุสลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-