วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ หมากปรก


 
 
มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์


ชื่อ มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์    ชื่อรอง หมากปรก

ละติจูด 8.119712   ลองจิจูด 98.336670

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ หมากปรก มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ หมากปรก มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ หมากปรก มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ หมากปรก มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ หมากปรก มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ หมากปรก

ประวัติความเป็นมา มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์

  มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ เป็นมัสยิดแห่งแรกที่จดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ต
จดทะเบียนเลขที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 อายุประมาณ 63 ปี

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด และอาคารเอนกประสงค์
ที่อยู่ มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1
หมู่บ้าน/ชุมชน หมากปรก ซอย -
ถนน เทพกษัตรี ตำบล ไม้ขาว
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์

ทะเบียนเลขที่ 1 วันจดทะเบียน 10 ธันวาคม 2491
อายุมัสยิด 74 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 20 เมตร ความกว้างอาคาร 15 เมตร
จำนวนความจุ 400 คน จำนวนสัปบุรุษ 1441 คน
อาคารอื่นๆ 2 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554, 08:57 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 1221 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-