วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดบ้านตึกดิน ราชดาเนินกลาง


 
 
มัสยิดบ้านตึกดิน


ชื่อ มัสยิดบ้านตึกดิน    ชื่อรอง ราชดาเนินกลาง

ละติจูด 13.758227   ลองจิจูด 100.500298

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดบ้านตึกดิน ราชดาเนินกลาง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดบ้านตึกดิน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดบ้านตึกดิน

บ้านเลขที่ 139 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน ราชดาเนินกลาง ซอย ซอยดำเนินกลางเหนือ
ถนน ซอยดำเนินกลางเหนือ ตำบล บวรนิเวศ
อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10200 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดบ้านตึกดิน

โทรศัพท์ 022813243    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบ้านตึกดิน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายกฤษดา  ศรีผล อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดบ้านตึกดิน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดบ้านตึกดิน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดบ้านตึกดิน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.220.72
สถิติการเข้าชม 1187 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดบ้านตึกดิน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดบ้านตึกดิน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดบ้านตึกดิน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-