วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดมัสยิดมหานาค มหานาค


 
 
มัสยิดมัสยิดมหานาค


ชื่อ มัสยิดมัสยิดมหานาค    ชื่อรอง มหานาค

ละติจูด 13.752889   ลองจิจูด 100.516586

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดมัสยิดมหานาค มหานาค มัสยิดมัสยิดมหานาค มหานาค มัสยิดมัสยิดมหานาค มหานาค มัสยิดมัสยิดมหานาค มหานาค มัสยิดมัสยิดมหานาค มหานาค

ประวัติความเป็นมา มัสยิดมัสยิดมหานาค

          ชุมชนมัสยิดมหานาค ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สภาพทางภูมิศาสตร์ของเขตป้อมปราบศัตรู พ่าย พื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ท้งหมด 1.93 ตารางกิโลเมตร อันมีความสําคัญทาง

        ประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจมากมาย แบ่งเป็น 5 แขวง คือ แขวงป้อมปราบ มีพื้นที่ 0.475 ตารางกิโลเมตร แขวงวัดเทพศิรินทร์ มีพื้นที่ 0.340 ตารางกิโลเมตร แขวงคลองมหานาค มีพื้นที่ 0.355 ตารางกิโลเมตร แขวง บ้านบาตร มีพ้นที่ 0.305 ตารางกิโลเมตร และแขวงวัดโสมนัส มีพื้นที่ 0.445 ตารางกิโลเมตร

        โดยอาณาเขตป้อมปรามศัตรูพ่าย ทิศเหนือ จด เขตดุสิต ทิศใต้ จด เขตสัมพันธวงศ์ ทิศตะวันออก จด เขตปทุมวัน และทิศตะวันตก จด เขตพระนคร สภาพสังคมของเขตมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองชั้นใน ปัจจุบันมี ชุมชนที่ได้รับการจัดตั้ง จํานวน 15 ชุมชน ชุมชนมัสยิดมหานาคเป็นหนึ่งใน 15 ชุมชนของเขตป้อมปราบศัตรู พ่าย โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2536 ตั้งอยู่ที่หลังมัสยิดมหานาค ใกล้ตลาดโบ๊เบ๊ แขวงคลองมหา นาค เขตป้อมปราบศัตรูพาย อยู่ติดคลองมหานาค

        ชุมชนมัสยิดมหานาค เดิมประกอบด้วยชุมชนที่อยู่ด้านหลังมัสยิดมหานาค และชุมชนที่ปลูกบุกรุก ที่ดินสาธารณะริมคลองมหานาค ประชาชนปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ในบริเวณนี้กว่า 100 ปี ซึ่งในระยะหลัง ๆ เริ่มหนาแน่นขึ้น บ้านเรือนโดยทั่วไปปลูกชิดกันมาก ลักษณะการครอบครองที่ดินแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นของกรมธนารักษ์ และสํานักงานส่วนพระมหากษัตริย์ และมีบางส่วนเป็นของเอกชน มีพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ 23 ไร่ 67 งาน ประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นสุสานประมาณ 18 ไร่ และพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย ประมาณ 5 ไร่ บ้านเรือนปลูกชิดกันมาก มีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว สองชั้นและครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น โดย ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้สองชั้น สําหรับบ้านของผู้เช่าของสํานักงานทรัพย์สินฯจะสร้างเป็นบ้านไม้ อยู่ติดกับ คลองมหานาค อยู่สภาพคงทนแข็งแรง ทางเดินเท้าภายในชุมชนเป็นคอนกรีตทั้งหมด เชื่อมติดต่อกันทั้งชุมชน ส่วนที่เป็นทางเดินไม้มีเพียงเล็กน้อย แต่ก็อยู่ในสภาพดีพอสมควร สําหรับส่วนที่เป็นคอนกรีตอยู่ในสภาพดี ทั้งหมด

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดมัสยิดมหานาค

บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย กรุงแมน
ถนน กรุงเกษม ตำบล คลองมหานาค
อำเภอ ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10100 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมัสยิดมหานาค

โทรศัพท์ 0860094491    
อีเมล - เว็บไซต์ www.ชุมชนมัสยิดมหานาค.it4social.net
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดมัสยิดมหานาค
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายวิโรจน์  รัมภักดิ์ อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดมัสยิดมหานาค

ทะเบียนเลขที่ 55 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ 2615 คน
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดมัสยิดมหานาค

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดมัสยิดมหานาค

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.248.26
สถิติการเข้าชม 1389 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดมัสยิดมหานาค
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดมัสยิดมหานาค
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดมัสยิดมหานาค
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-