วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน บ้านครัว


 
 
มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน


ชื่อ มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน    ชื่อรอง บ้านครัว

ละติจูด 13.750940   ลองจิจูด 100.523201

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน บ้านครัว

ประวัติความเป็นมา มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน

บ้านเลขที่ 358 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านครัว ซอย ตรอกวัดพระยายัง ซอยพญานาค
ถนน ถนนบรรทัดทอง ตำบล ถนนเพชรบุรี
อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน

โทรศัพท์ 026112286    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสง่า  นาคชม อิหม่าม
2
นายโสภณ  ดินอุดม คอเต็บ
3
นายประสาน  เจริญทรัพย์ บิลาล
4
นายดิน  ยอดมาลี กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายประดับ  เทพคุณ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายสนทยา  อับดุลฟาก๊ะ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายบุญมา  หมัดนิกร กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายเนวมัย  ดีประเสริฐ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายสรายุตร  นัยเนตร์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายประเสริฐ  เจริญทรัพย์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายประสงค์  ยอมี กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายทิฆัมพร  เผือกสำลี กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายคณินทร์  คงพันธุ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายอาลี  เผือกสำลี กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
15
นายสมโภชน์  ดินอุคม กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน

ทะเบียนเลขที่ 105 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 20 มีนาคม 2555, 12:04 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.186.216 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 934 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-