วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน ลำตาจีน


 
 

ชื่อ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน    ชื่อรอง ลำตาจีน

ละติจูด 13.836213   ลองจิจูด 100.833611

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน ลำตาจีน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน

บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน/ชุมชน ลำตาจีน ซอย ลำไทร
ถนน เชื่อมสัมพันธ์ ตำบล โคกแฝด
อำเภอ หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน

โทรศัพท์ 029880793    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายช่วย  หวังสะมะแอล อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน

ทะเบียนเลขที่ 135 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 19 มีนาคม 2555, 16:35 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 115.87.72.185 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 525 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-