วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ เกาะใหญ่


 
 
มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์


ชื่อ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์    ชื่อรอง เกาะใหญ่

ละติจูด 6.833556   ลองจิจูด 100.103561

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ เกาะใหญ่ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ เกาะใหญ่ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ เกาะใหญ่ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ เกาะใหญ่ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ เกาะใหญ่ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ เกาะใหญ่

ประวัติความเป็นมา มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์

 
มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 30/1 หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งได้เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชุม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 และได้พัฒนามาเรื่อยๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2546 ได้จดทะเบียนเป็นมัสยิดเลขที่ 187 และเริ่มสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2548 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมัสยิดมีหน่วยงานในสังกัดได้แก่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียน) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ และชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ มัสยิดได้กิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมของชุมชนเป็นประจำ ปัจจุบันมีสัปบุรุษประมาณ 220 ครัวเรือน

รายละเอียดอื่นๆ

 
เนื่องด้วยปัจจุบันศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือ โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และอาคารเรียนหลังเก่าเริ่มทรุดโทรม จึงทำให้มีห้องเรียนไม่เพียงพอ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน ดังนั้นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและสัปบุรุษมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จึงมีมติจากที่ประชุมให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ หลังใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 8 ห้อง ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท ในขณะนี้ทางมัสยิดได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องงบประมาณในการก่อสร้าง

ทางมัสยิดจึงใคร่ขอผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้แล้วเสร็จ ซึ่งท่านสามารถบริจาคได้ที่มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ 30/1 หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130 หรือโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาควนกาหลง เลขที่บัญชี 575-2-00713-9 ชื่อบัญชี มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ. หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาควนกาหลง เลขที่บัญชี 919-0-04677-3 ชื่อบัญชี มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ โทร 08-9658-3741 ขอให้พระองค์อัลเลาะห์ทรงตอบแทนผลบุญและความเจริญรุ่งเรืองในกิจการของท่านต่อๆไป
ที่อยู่ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์

บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ที่ 7
หมู่บ้าน/ชุมชน เกาะใหญ่ ซอย เกาะใหญ่
ถนน 406 ยนตรการกำธร ตำบล ทุ่งนุ้ย
อำเภอ อ.ควนกาหลง จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91130 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์

โทรศัพท์ 0896583975    
อีเมล info@masjidhidayah.com เว็บไซต์ www.masjidhidayah.com
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสาและ  พงหลง อิหม่าม
2
นายอำดัน  พงหลง คอเต็บ
3
นายรอเซด  อุสนุน บิลาล
4
นายเจ๊ะอีด  ปะดุกา กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายวิทยา  แดงงาม กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายหรี  บาหลัง กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายยาสาด  บาหลัง กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายหมาด  พงค์หลง กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายอับดุลกอหนี  หลังยาหน่าย กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายหรมหลี  หลงสัน กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายเฉ็ม  ปานกลาย กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายบาหยน  ไหมมะหาด กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายเส็ม  หลงกาสา กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายหลี  พงหลง กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
15
นายศักเกรีย  นายหนู กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์

ทะเบียนเลขที่ 187 วันจดทะเบียน 24 มีนาคม 2547
อายุมัสยิด 19 ปี จำนวนชั้น 2 ชั้น
ความยาวอาคาร 20 เมตร ความกว้างอาคาร 19 เมตร
จำนวนความจุ 500 คน จำนวนสัปบุรุษ 1000 คน
อาคารอื่นๆ 3 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554, 14:43 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 2870 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์
ความคิดเห็นที่ 1
มัสยิดนี้อยู่จ.สตูล
จากคุณ dulloh  IP 127.0.0.1  เมื่อ  [ 14 กุมภาพันธ์ 2554, 15:38 น. ]  แจ้งลบ