วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์ พารา


 
 
มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์


ชื่อ มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์    ชื่อรอง พารา

ละติจูด 8.074150   ลองจิจูด 98.387871

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์ พารา มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์ พารา มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์ พารา มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์ พารา มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์ พารา มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์ พารา

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์

  ก่อตั้งมัสยิดเมื่อประมาณปี พ.ศ.2480
จดทะเบียนเลขที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2491 อายุประมาณ 74 ปี
ทำเนียบอีหม่ามประจำมัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์ บ้านพารา
นายโซ๊ะ คนึงการ ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2480 - 2505
นายดลเลาะ พันธ์ทิพย์ ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทน ปี พ.ศ. 2505 - 2508
นายหม่อ จิตเกื้อ ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2508 - 2520
นายยุโสบ ช่างเหล็ก ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2520 - 2521
นายเส็น สามารถ ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2521 - 2529
นายสมาน คนึงการ ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด และอาคารเอนกประสงค์
ที่อยู่ มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน/ชุมชน พารา ซอย -
ถนน 4027 ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตำบล ป่าคลอก
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมาน  คนึงการ อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์

ทะเบียนเลขที่ 3 วันจดทะเบียน 19 ธันวาคม 2491
อายุมัสยิด 74 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 20 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 400 คน จำนวนสัปบุรุษ 1445 คน
อาคารอื่นๆ 5 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2554, 22:46 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.234.26
สถิติการเข้าชม 1119 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์
ความคิดเห็นที่ 1
สวยจริงๆ เลย มัสยิดหลังนี้ ^^
จากคุณ sitihayad  IP 180.183.223.60  เมื่อ  [ 19 กุมภาพันธ์ 2554, 17:25 น. ]  แจ้งลบ