วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดนูรุ้นนะซีฮะห์ ตรอกไวตี


 
 
มัสยิดนูรุ้นนะซีฮะห์


ชื่อ มัสยิดนูรุ้นนะซีฮะห์    ชื่อรอง ตรอกไวตี

ละติจูด 13.722468   ลองจิจูด 100.524734

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดนูรุ้นนะซีฮะห์ ตรอกไวตี

ประวัติความเป็นมา มัสยิดนูรุ้นนะซีฮะห์

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดนูรุ้นนะซีฮะห์

บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน ตรอกไวตี ซอย ซอยสีลม 13 ตรอกไวตี
ถนน สีลม 13 ตำบล สีลม
อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้นนะซีฮะห์

โทรศัพท์ 026353197    
อีเมล prinya_sh@hotmail.com เว็บไซต์ www.masjidnurulnasihah.com
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุ้นนะซีฮะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายปริญญา  ฟินดี้ อิหม่าม
2
นายอนุชา   คอเต็บ
3
นายพิชัย   บิลาล
4
นายศรัทธา   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายกฤษดา   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายสมบุญ   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายสมศักดิ์   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายธนศักดิ์   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายอุทาร   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายรังสรรค์   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายทวีศิลป์   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายวิชัย   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายสมชาย   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายอนุทิน   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
15
นายเอกลักษณ์   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดนูรุ้นนะซีฮะห์

ทะเบียนเลขที่ 113 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดนูรุ้นนะซีฮะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดนูรุ้นนะซีฮะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 19 มีนาคม 2555, 17:16 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 115.87.72.185 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 701 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดนูรุ้นนะซีฮะห์
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดนูรุ้นนะซีฮะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดนูรุ้นนะซีฮะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-