วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุลฟะละฮ์ เกาะกอย บ้านครัว


 
 
มัสยิดดารุลฟะละฮ์


ชื่อ มัสยิดดารุลฟะละฮ์    ชื่อรอง เกาะกอย บ้านครัว

ละติจูด 13.750193   ลองจิจูด 100.528053

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุลฟะละฮ์ เกาะกอย บ้านครัว มัสยิดดารุลฟะละฮ์ เกาะกอย บ้านครัว

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุลฟะละฮ์

 

     มัสยิดดารุลฟะละฮ์หรือสุเหร่าเกาะกอยเดิมที่เป็นทุ่งกว้างอยู่ริมคลองแสนแสบ ในย่านบ้านครัวแต่ก่อนมีเพียงมัสยิดญามีอุลค็อยรียะห์แห่งเดียวหมู่บ้านของบ้านครัวในสมัยรัชกาลที่ 5 มีความกว้างขวางมาก ผู้คนชาวแขกจามที่อาศัยอยู่ ต้องอาศัยเรือ หรือเดินเพื่อไปมัสยิด จึงมีกลุ่มคนแขกจามซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ได้คิดปลูกสร้างมัสยิดขึ้น โดยฮัจยีตอเฮ ซึ่งมีที่ทางอยู่มากได้แบ่งที่ดินส่วนหนึ่ง ปลูกสร้างมัสยิดโดยเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงมีเสาบัง(หอกลอง)ตัวมัสยิดและบาแล อยู่ในหลังเดียวกันได้แต่งตั้งให้ฮัจยีการีม บาราโฮม เป็นอิหม่ามส่วนคอเต็บ บิหลั่น ก็มีการสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่ เช่นตวนยีหมัด ฮัจยีสะเดียะห์ ยียากุล มีอิหม่ามรุ่นต่อมา คือฮัจยียะฟัน บินบาราโฮม มีกลุ่มคนสนับสนุน เช่นฮัจยีหมัดคง ฮัจยีซน มัสกุล
 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2505 ฮัจยีสมาน จิตหยาดสุวรรณ ซึ่งเป็นบุตรของฮัจยียะฟัน ได้ขึ้นเป็นอิหม่าม มีฮัจยีเราะหมัด บินยะฟัล เป็นคอเต็บ ฮัจยีเราะห์ฮีม บินยะฟัน เป็นบิหลั่น และได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.มัสยิดอิสลามเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2523 ทะเบียนเลขที่ 122 มีชื่อว่ามัสยิดดารุ้ลฟะละฮ์ มัสยิดได้ปลูกสร้างขึ้นใหม่จากเดิมเป็นอาคารไม้ เป็นอาคารปูน 2 ชั้น มีห้องอาบน้ำมัยยิตศูนย์สุขภาพ การเรียน-การสอนศาสนาระดับฟัรดูอีน มัสยิดตั้งอยู่ในเนื้อที่ 81 ตารางวา เลขที่ 915 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. เป็นโฉนดของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตย์ ปัจจุบันมีฮัจยีสมนึก จิตหยาดสุวรรณ เป็นอิหม่าม นายสมบูรณ์ หลบภัยพาล เป็นคอเต็บ ฮัจยีเราะห์ฮีม บินยะฟัน เป็นบิหลั่น


รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดดารุลฟะละฮ์

บ้านเลขที่ 915 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านครัว ซอย ซอยมัสยิด
ถนน ซอยมัสยิด ตำบล ถนนเพชรบุรี
อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุลฟะละฮ์

โทรศัพท์ 025170124    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุลฟะละฮ์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมนึก  จิตรหยาดสุวรรณ์ อิหม่าม
2
นายเราะหมัด  บิลยะฟัล คอเต็บ
3
นายเลาะฮีม  บินยะฟัน บิลาล
4
นายมานะ  ยียากุล กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายศิริศักดิ์  บินตรี กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายประเสริฐ  อิสมาแอล กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายมาโนช  บินยะฟัล กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายสุชาติ  อนันตสมบูรณ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายปรีชา  มุกตารี กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายวริศ  รอบรู้ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายสกุล  บินยะฟัน กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายนริศ  ยียากุล กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุลฟะละฮ์

ทะเบียนเลขที่ 122 วันจดทะเบียน 18 เมษายน 2523
อายุมัสยิด 42 ปี จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุลฟะละฮ์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุลฟะละฮ์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.38.51
สถิติการเข้าชม 620 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุลฟะละฮ์
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุลฟะละฮ์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุลฟะละฮ์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-