วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุสสลาม ดอนฉิมพลี


 
 
มัสยิดดารุสสลาม


ชื่อ มัสยิดดารุสสลาม    ชื่อรอง ดอนฉิมพลี

ละติจูด 13.906253   ลองจิจูด 100.954086

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุสสลาม ดอนฉิมพลี

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุสสลาม

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดดารุสสลาม

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 14
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน - ตำบล ดอนฉิมพลี
อำเภอ อ.บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด จ.ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24170 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุสสลาม

โทรศัพท์ 0819365458    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุสสลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอรุณ  อีซอ อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุสสลาม

ทะเบียนเลขที่ 29 วันจดทะเบียน 8 กุมภาพันธ์ 2493
อายุมัสยิด 73 ปี จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุสสลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุสสลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ somkiat574 เพิ่มข้อมูลเมื่อ 10 กันยายน 2554, 15:22 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.84.251 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.193.47
สถิติการเข้าชม 552 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุสสลาม
เวลาละหมาด จ.ฉะเชิงเทรา

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุสสลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุสสลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-