วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน เกาะขุนเณร


 
 

ชื่อ มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน    ชื่อรอง เกาะขุนเณร

ละติจูด 13.854882   ลองจิจูด 100.785614

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน เกาะขุนเณร

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 12
หมู่บ้าน/ชุมชน เกาะขุนเณร ซอย สุเหร่าเกาะขุนเณร
ถนน ประชาร่วมใจ 63 ตำบล ทรายกองดินใต้
อำเภอ คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน

โทรศัพท์ 0841637117    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายหล่อ  สุดประเวศ อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน

ทะเบียนเลขที่ 114 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.38.51
สถิติการเข้าชม 441 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-