วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน บางลา


 
 
มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน


ชื่อ มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน    ชื่อรอง บางลา

ละติจูด 7.991191   ลองจิจูด 98.376114

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน บางลา มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน บางลา มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน บางลา มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน บางลา มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน บางลา มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน บางลา

ประวัติความเป็นมา มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  มีอาคารเรียน ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด เป็นอาคาร 3 ชั้น
ที่อยู่ มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน

บ้านเลขที่ 93/4 หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน บางลา ซอย -
ถนน 4027 ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตำบล ป่าคลอก
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 300 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2554, 18:48 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 972 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดเราว์ฎอตุสซอลีฮีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-